Centrum testowe

CENNIK WYPOŻYCZALNI / PRICE LIST

PODANE CENY W PLN ZA 1 dzień / PRICES IN POLISH ZLOTYS


Kijki teleskopowe / Telescopic poles / Teleskopstoecke 15
Narty + foki + buty + kije / Skies + skins + boots + poles /
Ski + Felle + Schuhe + Stoeke
100
Narty z fokami/ Ski-touring skies + skins/ Tourenski + Felle 50
Buty turowe / Ski-touring boots / Tourenschuhe 50
Łopatka lawinowa / Avalanche shovel / Lawinenschaufel 15
Sonda lawinowa / Avalanche probe / Lawinensonde 15
Detektor lawinowy / Avalanche detector / LVS Geraete 25
Zestaw lawinowy (detektor+sonda+łopatka) 55ZASADY I WARUNKI WYPOŻYCZENIA
RENTAL CONDITIONS


-Cena za dobę liczona jest od momentu wypożyczenia do zamknięcia w dniu następnym. W przypadku wypożyczenia na cały tydzień – siódmy dzień gratis / 24 hours is calculated from rental moment till 6 p.m. next day. One-week rental – seventh day free /
-Kaucja liczona jest za każdą sztukę( parę komplet) wypożyczonego sprzętu. / Deposit is calculated for one unit of the equipment /
-Sprzęt wypożyczany jest za kaucją i na podstawie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem, przy czym jeden dokument klient dobrowolnie zostawia w wypożyczalni. W razie odmowy uiszczenia kaucji lub dobrowolnego pozostawienia dokumentu – wypożyczający ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu /The customer is obligated to show document with photo and inform about his personal dates /
- Klient w momencie wypożyczenia podpisuje dokument, w którym oświadcza, że ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne uszkodzenia, zniszczenie zaginiecie sprzętu oraz że sprzętu będzie zgodnie z jego przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność. / The customer declares that he is financially responsible for any defects, damage or loss of equipment and that he will use the equipment appropriately and on his own responsibility/

Kaucja zwrotna wynosi 500 zł.